• Ultima actualizare: 22 Feb, 2020

Termenii și condițiile Inphinite Holdings

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST WEBSITE 

Ce reprezintă aceşti termeni şi condiţii 
Aceşti termeni şi condiţii ("Termeni si Conditii") stabilesc regulile de utilizare a website-ului nostru accesibil la adresa URL: https://inphinity-holdings.ro/ ( "Website-ul").

Cine suntem si cum să ne contactaţi 

inphinity-holdings.ro este un website denumit în continuare "Inphinite Holdings" sau "Noi", aparținând INPHINITE HOLDING S.R.L. , cu sediul în str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 56, camera 2, Bolintin-Vale, jud. Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J52/1078/2019 , cod de înregistrare fiscală 41734276, are toate drepturile prevăzute de lege. 
Pentru a ne contacta , puteţi suna la numărul +40 765 241 799 sau ne puteţi trimite un e - mail la contact@inphinite-holdings.ro.
Suntem o societate ce desfăşoară activităţi de publicitate online, marketing şi servicii legate de vânzarea de bunuri imobiliare, precum şi servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, publicitate, marketing şi resurse umane. 

Prin utilizarea Website-ului acceptaţi aceşti Termeni şi Condiţii 

Prin utilizarea Website-ului, confirmaţi că sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii şi că acceptaţi să respectaţi regulile descrise în continuare.
Vă recomandăm să păstrați o copie a acestor Termeni şi Condiţii pe un suport durabil, astfel încât să îi puteţi consulta oricând doriţi. 

Alte reguli care pot fi aplicabile

Aceşti Termeni şi Condiţii includ trimiteri la alte reguli şi politici care se pot aplica atunci când utilizaţi Website-ul, precum: 

Politica noastră de Confidenţialitate şi Cookies, care stabileşte modul în care se prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Prin utilizarea Website-ului confirmaţi că datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat sunt corecte şi sunteţi de acord cu prelucrarea acestor date în conformitate cu Politica de Confidenţialitate şi Cookies. 
Dacă decideţi să contractaţi serviciile noastre, vom încheia un contract ce va conţine reguli specifice. Înainte de a încheia acest contract cu noi trebuie să verificaţi cu atenţie informaţiile pre-contractuale pe care vi le vom furniza. 

Putem modifica aceşti Termeni și Condiţii

Termenii şi Condiţiile pot fi modificaţi oricând de către Inphinite Holdings. Ori de câte ori vom face modificări, utilizatorul va fi notificat în acest sens în momentul accesării Website-ului şi i se va solicita acordul expres cu privire la acceptarea acestor termeni. De fiecare dată când utilizaţi Website-ul vă rugăm să verificaţi aceşti Termeni şi Condiţii şi să vă asiguraţi că îi întelegeţi. Aceşti Termeni şi Condiţii au fost actualizaţi ultima dată la data de contact@inphinite-holdings.ro.

Putem modifica Website-ul 

Putem actualiza şi modifica Website-ul în orice moment, pentru a reflecta modificările cu privire la serviciile noastre, necesităţile utilizatorilor noştri şi priorităţile noastre de afaceri. Aceste modificări nu necesită autorizarea sau notificarea utilizatorului. Cu toate acestea, vă vom informa cu privire la existenţa oricăror modificări ori de cate ori vizitaţi Website-ul. Inphinite Holdings poate schimba adresa URL a Website-ului. La efectuarea acestei modificări, pentru o perioadă rezonabilă de timp, utilizatorul va fi redirecționat automat către noua adresă URL. 

Putem bloca temporar sau definitiv Website-ul

Website-ul este pus la dispoziţie utilizatorilor în mod gratuit. Nu oferim nicio garanţie că Website-ul sau conţinutul său vor fi disponibile în permanenţă. Putem bloca temporar sau definitiv disponibilitatea unor pagini ale Website-ului sau a întregului Website, din motive comerciale sau operaţionale. Ori de cate ori este posibil, înainte de orice astfel de blocare, vom informa utilizatorii înregistraţi. 

Website-ul este destinat utilizatorilor din România 

Website-ul este destinat exclusiv utilizatorilor din România. Nu ne asumăm nicio obligaţie față de utilizatorii din alte jurisdicţii.

Accesul la Website 

Accesul la Website necesită disponibilitatea unui calculator sau smartphone cu conexiune la Internet, pe care să fie instalată cea mai recentă versiune a browser-ul Chrome. Utilizatorul este responsabil pentru asigurarea faptului că echipamentul IT corespunde specificaţiilor tehnice necesare pentru a vizita şi folosi Website-ul. 

Păstraţi detaliile contului dumneavoastră în siguranţă

În cazul în care v-am oferit sau aţi configurat o parolă pentru a accesa anumite zone ale Website-ului, confirmaţi şi sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a păstra această parolă secretă şi confidenţială. Nu vă vom solicita niciodată să divulgaţi această parolă către alte persoane.

Utilizatorul trebuie să utilizeze numai detaliile sale proprii de autentificare, asumându-şi astfel întreaga responsabilitate pentru acţiunile întreprinse prin contul său personal creat pe Website, chiar şi în cazul în care acest cont este utilizat de către terţe persoane, cu sau fără permisiunea acestuia.

Avem dreptul de a dezactiva oricând, temporar sau permanent, orice cont de utilizator sau parolă, dacă avem motive rezonabile să considerăm că utilizatorul nu a respectat aceşti Termeni şi Condiţii. În acest caz, vă vom informa cu privire la dezactivarea contului dumneavoastră, și acceptaţi că nu veţi încerca să accesaţi Website-ul cu un alt nume său prin intermediul unui alt utilizator. 
Dacă știți sau bănuiţi că o altă persoană are acces la contul dumneavoastră sau la detaliile dumneavoastră de înregistrare, trebuie să ne informaţi imediat prin trimiterea unui e-mail la contact@inphinite-holdings.ro .

Cum puteţi folosi Website-ul 

Întregul conţinut al Website-ului, incluzând, fără limitare texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea Inphinite Holdings şi/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum şi tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială. Puteţi tipări şi/sau descărca pagini şi părţi ale Website-ului nostru exclusiv pentru uz personal. 
Nu puteţi să modificaţi copii digitale sau pe hârtie ale oricăror materiale pe care le-aţi printat sau descărcat, şi nu puteţi folosi ilustraţii, fotografii, secvenţe video sau audio separat de textele care le însoţesc. 
Nu puteţi utiliza Website-ului nostru sau părţi ale acestuia în scopuri comerciale fără permisiunea noastră expresă, prealabilă şi oferită în scris. 
Dacă încălcaţi aceste reguli, dreptul de a vizita şi utiliza Website-ul va înceta imediat. În acest caz, este obligatoriu să distrugeţi sau să ne înmânaţi materialele obţinute prin încălcarea acestor Termeni şi Condiţii. 

Website-ul conţine informaţii generale 

Website-ul nu conţine recomandări specifice. Utilizatorul ar trebui să apeleze la profesionişti pentru a obţine consultanţă de specialitate înainte de a întreprinde acţiune bazată pe conţinutul Website-ului nostru. 
Deşi ne străduim să actualizăm permanent informaţiile din Website-ul nostru, nu putem garanta că aceste informaţii sunt corecte, complete sau actuale.

Inphinite Holdings nu răspunde pentru hyperlink-uri incluse în Website

În cazul în care Website-ul nostru conţine hyperlink-uri către alte website-uri sau informaţii postate de terţi, acestea sunt incluse pe Website-ul nostru doar în scopul informării utilizatorilor. Aceste hyperlink-uri şi informaţii postate de terţi nu sunt aprobate de Inphinite Holdings. Mai mult, Inphinite Holdings nu are niciun control asupra conţinutului acestor Website-uri, materiale sau informaţii.

Conţinutul generat de utilizatori nu este aprobat de Noi

Website-ul nostru poate include informaţii şi materialele postate de către utilizatorii Website-ului, inclusiv imagini şi mesaje chat. Aceste materiale şi informații nu au fost verificate sau aprobate de Inphinite Holdings. Opiniile exprimate de utilizatorii Website-ului nostru nu reprezintă opiniile noastre.
Dacă doriţi să depuneţi o sesizare cu privire la materiale sau informaţiile postate de către utilizatori, vă rugăm să ne contactaţi prin trimiterea unui e-mail la contact@inphinite-holdings.ro .

Interacţiunile dintre utilizatorii Website-ului

Inphinite Holdings nu intervine în comunicările şi interacţiunile dintre utilizatorii Website-ului şi nu îşi asumă nicio răspundere în legatură cu acestea.

Răspunderea noastră faţă de utilizatori

Inphinite Holdings nu exclude şi nu îşi limitează răspunderea într-un mod care ar fi contrar prevederilor legale; toate limitările de răspundere conţinute în aceşti Termeni şi Condiţii vor fi interpretate ca producând efecte în măsura maximă permisă de lege.

Inphinite Holdings nu îşi asumă şi exclude orice fel de răspundere cu privire la conţinutul altor Website-uri, informaţiile furnizate de terţi sau informaţiile şi materialele postate de utilizatori.

Inphinite Holdings nu îşi asumă şi nu răspunde pentru condiţii, obligaţii, declaraţii sau garanţii implicite.

Inphinite Holdings nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate de utilizarea necorespunzătoare a Website-ului.

Inphinite Holdings nu răspunde pentru pierderea de profit, prejudiciul rezultat din întreruperea activităţii utilizatorului, pierderea unei oportunităţi de a contracta sau orice tip de prejudiciu reputaţional.

În cazul contractelor de prestări servicii încheiate cu utilizatorii, pot exista limitări sau excluderi de răspundere specifice.

Încărcarea de conţinut generat de utilizatori 

Atunci când utilizaţi un instrument care vă permite să încărcaţi conţinut pe Website, sau contactaţi alţi utilizatori ai Website, trebuie să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii.
Atunci când este încărcat conţinut generat de utilizatori pe Website, utilizatorul garantează că acel conţinut este în acord cu Termenii şi Condiţiile de utilizare a Website-ului şi că nu încalcă drepturile terţilor, inclusiv dreptul la imagine şi drepturile de proprietate intelectuală. Sunteţi răspunzător pentru orice prejudiciu suferit de Inphinite Holdings ca urmare a încărcării de conţinut de către dumneavoastră.
Conţinutul încărcat de utilizator pe secţiunile Website-ului va fi considerat neconfidenţial. Utilizatorul păstrează toate drepturile de proprietate asupra conţinutului generat de acesta, însă acordă Inphinite Holdings o licenţă de a utiliza acest conţinut în scopul funcţionării Website-ului, pe perioada maximă permisă de lege şi pe întregul teritoriu al României.

Inphinite Holdings nu este răspunzător pentru viruşii de calculator

Nu garantăm că Website-ul va fi disponibil în mod neîntrerupt, fără erori sau viruşi.
Sunteţi responsabil pentru configurarea echipamentelor dumneavoastră tehnice şi pentru utilizarea programelor de protecţie împotriva viruşilor.
Utilizatorul se obligă să nu utilizeze Website-ul într-un mod inadecvat şi să nu introducă în mod intenţionat viruşi pe Website, precum şi materiale susceptibile de a afecta Website-ul sau conţinutul acestuia.
Utilizatorului îi este interzis să încerce accesarea neautorizată a Website-ul, a serverului pe care este găzduit Website-ul precum şi a oricărui calculator sau bază de date conectată la Website.

Puteţi crea hyperlink-uri către Website-ul nostru

Puteţi crea hyperlink-uri către Website-ul nostru numai în măsura în care le creaţi într-un mod legal şi care nu provoacă prejudicii reputaţiei noastre.
Nu puteţi crea un hyperlink care să indice vreo asociere, aprobare sau recomandare din partea noastră, atunci cand nu există o asemenea asociere, aprobare sau recomandare. Nu puteţi crea un hyperlink către Website de la un website asupra căruia nu aveţi drepturi.
Inphinite Holdings își rezervă dreptul de a retrage permisiunea de a crea hyperlink-uri, fără a fi necesară vreo notificare în acest sens.
În cazul în care doriţi să creaţi un hyperlink sau să folosiţi orice conţinut de pe Website, într-un mod care nu este prevăzut de aceşti Termeni şi Condiţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail contact@inphinite-holdings.ro.

Despăgubiri

Sunteţi răspunzător pentru repararea oricărui prejudiciu, moral sau material, direct sau indirect, pierderea unei oportunităţi sau pierderea profitului suportate de către Inphinite Holdings care decurg din sau se află în legătură cu oricare dintre următoarele: (i) orice utilizare a Website-ului care încalcă Termenii şi Condiţiile, (ii) comportament fraudulos, comis cu intenţie sau din neglijentă, (iii) informaţiile comunicate către Inphinite Holdings (iv) încălcarea oricăror legi aplicabile.

Mărcile noastre

Este interzisă folosirea mărcilor Inphinite Holdings fără aprobarea noastră prealabilă şi scrisă.

Legea aplicabilă şi soluţionarea disputelor

Termenii şi Condiţiile precum şi orice obligaţii contractuale sau extracontractuale care decurg din sau în legătură vor fi interpretate în conformitate cu legile din România. Instanţele române au competenţa exclusivă de a soluţiona orice litigiu legat de utilizarea Website-ului şi a acestor Termeni şi Condiţii. 

Dispute în materia protecţiei consumatorului

Orice întrebări cu privire la Website, inclusiv cererile de informaţii cu privire la aspectele tehnice şi comerciale legate de acesta, precum şi sesizările pot fi depuse prin trimiterea unui e-mail la contact@inphinite-holdings.ro .
În cazul unei dispute, consumatorul poate utiliza Platforma Europeană Online de Soluţionare a Disputelor (disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr ), sau se poate adresa Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ( http://www.anpc.gov.ro ).


Detalii de contact 

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să verificați setările contului dvs. sau să contactați Ofițerul nostru pentru Protecția Datelor, folosind Formularul de Contact sau prin secțiunea Asistență de pe Platforma noastră.

Dacă doriți sa ne contactați pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal puteți să trimiteți o scrisoare la adresa noastra: str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 56, camera 2, Bolintin-Vale, jud. Giurgiu.

Autoritatea pentru Protecția Datelor

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de către:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor

Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI

Website: http://www.dataprotection.ro/