• Ultima actualizare: 22 Feb, 2020

GDPR Inphinite Holdings

Declarație privind Confidentialitatea Datelor și Acordul pentru contact

Informații cu privire la prelucrarea datelor utilizatorilor în cadrul procesului de intermediere imobiliară în conformitate cu Articolele 13 și 14 din GDPR

Prin prezenta va informam despre datele cu caracter personal prelucrate în cadrul procesului de intermediere imobiliară și drepturile în baza legislației privind protectia datelor pe care le aveți conform Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal – Regulamentul UE 2016/679 (denumit în continuare GDPR).

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și pe cine puteți contacta?

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este:

INPHINITE HOLDING S.R.L, cu sediul în str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 56, camera 2, Bolintin-Vale, jud. Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J52/1078/2019 , cod de înregistrare fiscală 41734276.

Pentru a va exercita drepturile la respectarea vieții private, puteti sa trimiteti cererile dumneavoastra Responsabilului cu Protectia Datelor la:

INPHINITE HOLDING S.R.L

Responsabilul cu Protectia Datelor,

str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 56, camera 2, Bolintin-Vale, jud. Giurgiu,

PEC: contact@inphinite-holdings.ro

Care date sunt prelucrate și din ce surse provin aceste date?

Prelucram datele cu caracter personal pe care le primim de la dumneavoastra direct în cadrul procesului de intermediere imobiliară.

În contextul trimiterii unui formular de contact sau completării unei recenzii, vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal furnizate de dumneavoastra:

  •  Numele și prenumele,
  •  Adresa,
  •  Adresa de e-mail,
  •  Numărul de telefon

Pentru a prelucra candidatura dumneavoastra, nu va solicitam și nici nu va incurajam sa ne furnizati vreo categorie speciala de date cu caracter personal (de exemplu, date cu caracter personal care indica originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la un sindicat, date privind starea de sanatate sau viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice).

în ce scopuri și pe ce temei legal sunt prelucrate datele?

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) și legislația română privind protectia datelor.

  • ca urmare a acordului dumneavoastra (Art. 6 (1a) GDPR):
  • Daca ne-ati dat acordul dumneavoastra pentru a va prelucra datele cu caracter personal, prelucrarea va fi efectuata numai în conformitate cu scopurile indicate în acord și în măsura convenita în acesta. Orice acord dat poate fi revocat în orice moment, trimitand un e-mail în atenția Responsabilului cu Protectia Datelor, la adresa de e-mail indicată în prezenta. Totusi, orice prelucrare efectuata inainte de revocarea acordului dumneavoastra va ramane legala.
  • pentru protejarea intereselor legitime (Art. 6 (1f) GDPR):
  • In masura în care este necesara, în interesul Societății sau al unui terț, prelucrarea datelor poate fi efectuata în afara executării efective a contractului, pentru protejarea intereselor noastre legitime sau ale tertilor. în următoarele cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata pentru protejarea intereselor legitime:
  • Desfășurarea procedurilor juridice și protejarea drepturilor legale. Societatea folosește date cu caracter personal numai după cum este relevant în fiecare caz specific pentru a apăra și/sau stabili drepturi legale. Daca eventuala disputa priveste categorii speciale de date cu caracter personal, prelucrarea se bazează pe articolul 9(2)(f) din GDPR. Interesul nostru legitim este de a ne proteja drepturile inainte și în legatura cu o disputa.

Cine primeste datele mele?

Angajati Socientății care primesc datele dumneavoastra, de care au nevoie pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, legale și de reglementare, precum și pentru protejarea intereselor legitime. în plus, persoanele împuternicite de către operator (în special prestatorii de servicii IT) și contractantii vor primi datele dumneavoastra daca au nevoie de date pentru a presta respectivul serviciu. Toate persoanele imputernicite de catre operator sunt obligate contractual sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra și sa le prelucreze numai în contextul prestării de servicii.

Prelucrarea de date cu caracter personal presupune utilizarea de instrumente manuale, IT și ICT cu justificare strâns legată de scopul definit mai sus și, în orice caz, astfel incat sa garanteze securitatea și confidențialitatea datelor.

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor face obiectul unei decizii automatizate, inclusiv profilare.

Cat timp vor fi stocate datele mele?

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata procesului de intermediere imobiliară pentru proprietatea sau serviciul pentru care v-ați manifestat interesul. Daca ati fost de acord cu folosirea datelor dumneavoastra pentru o recrutare viitoare, vom prelucra datele dumneavoastra și în scopul unei viitoare intermedieri, însă nu mai mult de 2 ani de la data la care va dați acordul.

In anumite cazuri, perioada de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi prelungită cu un termen de prescriptie.

Care sunt drepturile mele privind respectarea vieții private?

În orice moment, aveți dreptul la informarea, corectarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra stocate, un drept de opozitie cu privire la prelucrare, precum și un drept de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal în format electronic în conformitate cu cerințele legii privind protectia datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți de asemenea utiliza următoarea adresa de e-mail: contact@inphinite-holdings.ro

În plus, aveți dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal, situata în Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București.

Sunt obligat(a) sa furnizez date?

Ca parte a procesului de intermediere imobiliară, trebuie să furnizați informațiile personale necesare pentru a ne permite să evaluăm o posibilă colaborare. Dacă nu ne furnizati respectivele informații, nu vom putea să vă contactăm.